Ogłoszenia duszpasterskie - 21 marca

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
5 Niedziela Wielkiego Postu – 21 marca 2021 r.

 

  1. Rozpoczynamy Rekolekcje, szczególny czas refleksji nad własnym życiem, czas zamyślenia, jaka jest moja wiara, moja postawa wobec Pana Boga.
  2. Program Rekolekcji:
    Dzisiaj Msze Św. z nauką rekolekcyjną w porządku niedzielnym, o godz. 15.00 Msza Święta, i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.    

    Poniedziałek 22
    . 03. 2021 r. -
  1. W czwartek uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia, modlimy się w tym dniu  o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
  2. W przyszłą niedzielę, na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy przychodzimy do Kościoła z gałązkami palmowymi.