Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas im. Brata Alojzego Kosiby
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
w Słomnikach

 

”Światło zgaśnie w rękach temu, kto go nie chce dać drugiemu”

Daniel Ange „Zraniony Pasterz”

SKROMNE POCZĄTKI

Wraz z powstaniem Parafialnego Zespołu Caritas w Słomnikach, a było to 15 listopada 2000 r. młodzież, również nowo powstałego, Publicznego Gimnazjum w Słomnikach włączyła się do pracy. Od samego początku wolontariusze gimnazjalni towarzyszyli prawie każdemu działaniu. Stało się tak dzięki temu, że członkami Parafialnego Zespołu Caritas zostały między innymi nauczycielki Gimnazjum w Słomnikach pani Anna Lepiarczyk (nauczyciel historii i wos) i pani Ewa Warda-Kaszuba (nauczyciel matematyki i informatyki).

Pierwszym krokiem była zbiórka używanej odzieży. Młodzież dokonała segregacji i dyżurowała przy jej wydawaniu. Podczas wigilii dla samotnych umiliła spotkanie śpiewaniem kolęd.

Pamiętny był rok 2001 lipiec i powódź, która szczególnie nawiedziła południową Polskę. Pod kierunkiem opiekunek młodzież zbierała żywność przed sklepami w naszym miasteczku, wcześniej przygotowując plakaty zachęcające do pomocy. Była to całkowicie spontaniczna akcja i przyniosła bardzo dobry efekt. Dwa samochody żywności i środków czystości zawieziono do parafii Morawica koło Kielc.

Począwszy od tej akcji stało się już tradycją zbieranie żywności przed sklepami w naszym mieście (15 sklepów) z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Paczki zrobione przez członków Parafialnego Zespołu Caritas dokładnie opisane wraz z życzeniami świątecznymi młodzież dostarcza do osób objętych pomocą. Na początku było około 20 paczek a obecnie jest ponad 100.

W naszej parafii podczas święcenia pokarmów ludzie dzielą się z potrzebującymi pokarmem, który przynoszą w swoich koszyczkach. W Wielką Sobotę dokładamy te pokarmy do zrobionych wcześniej paczek z artykułów żywnościowych zebranych przed sklepami i młodzież, już świątecznie ubrana, wyrusza pod wskazane adresy, życząc Zdrowych i Wesołych Świąt. Akcję tę nazywamy „Dzielimy się święconym”

 

NOWE POTRZEBY, NOWE DZIAŁANIA, NOWI LUDZIE

W roku 2004 nasz były uczeń zachorował na stwardnienie rozsiane. Koszty leczenia były bardzo duże. Choć może to niewiele, ale podczas zorganizowanej przez Centrum Kultury „Majówki dla Huberta” zbieraliśmy datki na zakup leków, a przed Świętami Bożego Narodzenia, również w ramach pomocy dla Huberta,  sprzedawaliśmy własnoręcznie zrobione stroiki.

W 2007r. postanowiliśmy uszyć i sprzedawać flagi narodowe. Dzieci zachęcały rodziców i znajomych do ich zakupu i wywieszania w święta narodowe. Przez to uczyły siebie i dorosłych patriotyzmu oraz tego jak podkreślać znaczenie obchodzonych świąt. Rozprowadziliśmy  200 flag narodowych.

Na szczególna uwagę zasługuje zaangażowanie młodzieży w rozładunku żywności, jaką otrzymuje Parafialny Zespół z Caritas Diecezji Kieleckiej. Jest to program PEAD – Europejski Program Pomocy Żywnościowej.

Od 2007 roku żywność przywożona jest do Słomnik, a młodzież starszych klas gimnazjum i licealna, oczywiście za zgodą rodziców pracuje przy rozładunku towaru.

Sprowadzoną żywność należy następnie wydać potrzebującym i tę prace nasi młodzi wolontariusze lubią najbardziej. Układają wyznaczone ilości towaru dla poszczególnych osób, pakują do siatek, a następnie, jak jest taka potrzeba, pomagają wynosić.

Aby sprostać wszystkim naszym działaniom, do pracy w Szkolnym Kole Caritas w 2007 roku dołączyła jako trzecia opiekunka pani Danuta Witek (nauczyciel chemii), a w 2009 pani Lucyna Jędrychowska (nauczyciel matematyki).

 

FORMACJA

Podejmowane działania pochłaniały mnóstwo czasu i energii zarówno wolontariuszom, jak i opiekunkom. Z tego powodu w pierwszych latach działalności tylko raz zorganizowana została wycieczka do Kielc, której celem było poznanie miasta, zwiedzanie Katedry Kieleckiej, wizyta w Diecezjalnej Caritas połączona ze spotkaniem z jej dyrektorem ks. Stanisławem Słowikiem.

Wycieczka do Kielc Wycieczka do Kielc Wycieczka do Kielc

W marcu 2010 roku gościliśmy w naszej szkole wicedyrektora Caritas, Krzysztofa Banasika, który przybliżył nam idee wolontariatu, zapoznał się z opiekunami i wolontariuszami oraz naszymi działaniami.

Spotkanie z ks. Krzysztofem Banasikiem Spotkanie z ks. Krzysztofem Banasikiem Spotkanie z ks. Krzysztofem Banasikiem

W 2009 roku Szkolne Koło Caritas obrało za patrona Brata Alojzego Kosibę. Nasz patron bardzo ukochał ludzi biednych i nazywany był świętym jałmużnikiem, apostołem dobroci i ubogich. Pragniemy, aby choć trochę go naśladować.

Inspiracją do tego wyboru był film „Braciszek”, który opowiadał o jego życiu.

Dzięki zaangażowaniu opiekunek koła zorganizowano 26 września 2010 r. spotkanie z wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego Brata Alojzego Kosiby, ojcem Salezym Brzuszkiem oraz aktorem, p. Arturem Barcisiem, który grał postać brata Alojzego we wspomnianym filmie.

Aby dobrze przygotować się do tego spotkania, młodzież wszystkich klas gimnazjum obejrzała film „Braciszek”. Celem spotkania było nie tyle to, by zobaczyć sławnego aktora, ale by poprzez jego osobę propagować wśród młodzieży ważne wartości. Aktor wiele mówił o swojej pracy i rodzinie w kontekście nieustającej pracy nad sobą, która pomaga osiągnąć sukces nie tylko zawodowy, ale i osobisty tworząc szczęśliwą rodzinę. Ojciec Salezy Brzuszek zaś mówił do młodzieży o potrzebie pielęgnowania w naszym życiu tego, co najważniejsze: poszanowania drugiego człowieka, niesienia pomocy innym, pracy nad sobą nad swoją przyszłością.

Spotkanie z Arturem Barcisiem Spotkanie z Arturem Barcisiem Spotkanie z Arturem Barcisiem

Spotkanie z Arturem Barcisiem Spotkanie z Arturem Barcisiem Spotkanie z Arturem Barcisiem

Rok 2010 przyniósł następną powódź. Nie mogliśmy pozostać obojętni. W sobotę 29 maja przez cały dzień ponad 100 wolontariuszy zbierało dary przed sklepami. Zebrano 1700 kg produktów i środków czystości. Również w szkole młodzież zbierała środki czystości i środki owadobójcze dla poszkodowanych. Towary trafiły do gminy Połaniec bezpośrednio do rodzin, które ucierpiały w powodzi.

Pomoc dla powodzian Pomoc dla powodzian Pomoc dla powodzian

Biorąc pod uwagę rozmach i różnorodność naszych działań w SKC zaangażowanych jest prawie 150 uczniów naszej szkoły.

Najbardziej aktywni wolontariusze na zakończenie nauki w gimnazjum są nagradzani za 3-letnią pracę nagrodami książkowymi o tematyce religijnej, aby te nagrody przypominały im, jaki charakter miał ich wolontariat.

Nagrody dla wolontariuszy Nagrody dla wolontariuszy Nagrody dla wolontariuszy

Nagrody dla wolontariuszy Nagrody dla wolontariuszy Nagrody dla wolontariuszy

Nagrody dla wolontariuszy Nagrody dla wolontariuszy Nagrody dla wolontariuszy

KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZYCH DZIAŁAŃ

Zadanie

Opis zadania

1. Zbiórki pieniędzy

 

 

 

 • Jałmużna Wielkopostna
 • na cele statutowe Caritas – zawsze 1 XI
 • Świątynia Opatrzności Bożej
 • Papieskie Dzieło Tysiąclecia
 • na dotkniętych klęskami (wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba)
 • Pomoc dla Kościołów Wschodu oraz prześladowanych Kościołów katolickich
 • oraz inne ogłaszane przez Kościół Katolicki w Polsce

2. Sprzedaż dewocjonaliów

 • Świec - Wigilijne Dzieło Pomocy
 • Baranków wielkanocnych

3. Zbiórka żywności przy sklepach

 • Grudzień – przed Świętami Bożego Narodzenia
 • Marzec – przed Wielkanocą

4. Paczki żywnościowe

 • Roznoszenie paczek dla potrzebujących w Wielką Sobotę
 • Roznoszenie paczek przed Bożym Narodzeniem

5. Rozładunek i wydawanie żywności unijnej

 • Rozładunek żywności – w ilościach:

- 2007 – 14 751 kg

- 2008 – 20 828 kg

- 2009 – 58 237 kg

- 2010 – 109 000 kg

- 2011 – 94 406 kg

- 2012 – 43 739 kg

- 2013 – 34 483 kg

6. Inna pomoc

 • Zbiórki pieniędzy, żywności, środków czystości dla poszkodowanych w kataklizmach - według potrzeb

 

Opiekunki SKC