Sercańska Rodzina Świeckich

Najświętsze Serce JezusaKimkolwiek jesteś, Bądź apostołem tego Serca, by krzewić Jego cześć i rozszerzać Jego królestwo.
św. Józef Sebastian Pelczar

 

SERCAŃSKA RODZINA ŚWIECKICH  to stowarzyszenie, istniejące przy Zgromadzeniu Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (Siostry Sercanki), którego siostry posługują od stu lat w naszej parafii.

 

 

Sercańska Rodzina Świeckich (SRŚ) jest ruchem apostolskim osób świeckich, które uczestnicząc w  duchowości i misji Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, pragną aktywnie włączyć się w dzieło budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Osoby świeckie należące do SRŚ,  wspólnie z Siostrami Sercankami należą do Rodziny Sercańskiej, której duchowymi przewodnikami są Założyciele Zgromadzenia: św. Biskup Józef Sebastian Pelczar i błogosławiona Matka Klara Szczęsna.

Celem stowarzyszenia jest Uwielbianie Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tajemnicy Jego Boskiego Serca i szerzenie Królestwa miłości tego Serca oraz pogłębianie życia chrześcijańskiego przez:

  • modlitwę,
  • troskę o osobistą formację religijną,
  • zaangażowanie w życie Kościoła lokalnego i powszechnego,
  • udział w dziełach prowadzonych przez siostry sercanki zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

 

Chwała Najświętszemu Sercu JezusowemuDo Sercańskiej Rodziny Świeckich wstąpić może każdy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, małżonkowie czy osoby wolne, młodzież i dzieci, jednym słowem wszyscy, którzy we wspólnocie ze Zgromadzeniem Sióstr Sercanek pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji poprzez budowanie Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Ten kto pragnie wstąpić do SRŚ: deklaruje wolę przystąpienia do SRŚ, realizuje odpowiedni program przygotowania, zapoznaje się z duchowością sercańską i statutem oraz uczestniczy w życiu i działalności ośrodka lokalnego.

Aktem włączającym do SRŚ jest uroczyste oddanie się Sercu Jezusowemu i podpisanie deklaracji przynależności.  

Wszyscy członkowie SRŚ uczestniczą w dobrach duchowych Zgromadzenia, we Mszy Świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, innych modlitwach : np. Litanii do Serca Pana Jezusa, Koronce do Serca Pana Jezusa, praktykowaniu Godziny Świętej i dziełach apostolskich prowadzonych przez siostry sercanki na świecie.

Członkowie pozdrawiają się wzajemnie przy spotkaniach hasłem Stowarzyszenia: „Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu – Chwała na wieki”.   

Członkowie SRŚ praktykują miłość wobec wszystkich ludzi, ponieważ zostali odkupieni przez Chrystusa.

Stowarzyszenie SRŚ rozpoczęło swoją działalność w naszej parafii w styczniu 2017 roku. Obecnie animatorką  jest pani Ewa Dulewicz, która we współpracy z siostrą przełożoną  s. Jolantą prowadzi naszą formację duchową.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w środę po pierwszym piątku, po Mszy Św. O godz. 17 w domu sióstr sercanek.

Święty Józef Sebastian podpowiada: Pożytecznym i nader polecenia godnym sposobem uczczenia Najświętszego Serca Jezusowego jest wpisanie się do bractw lub stowarzyszeń założonych pod tym wezwaniem.

 Zapraszamy ….

Opracowała Małgorzata Mucha