Pomoc żywnościowa

Parafialny Zespół Caritas w Słomnikach informuje:

Pomoc żywnościowa planowana jest pod koniec lutego (termin zależy od dostaw żywności).

Nowy Program Żywnościowy Podprogram 2021 Plus

Konieczne są nowe  skierowania, które wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach - pokój 27 w następujących terminach:

Poniedziałki  w godz.    14.00 – 17.00

Czwartki w godz.          12.00 – 15.30

 Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód miesięczny nie przekracza kwot:

1 707 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

1 320 zł - dla osoby w rodzinie.

 

Dodatkowe informacje tel. 662 253 619.