Wydawanie żywności

Plakat dystrybucjaParafialny Zespół Caritas w Słomnikach informuje:

Wydawanie żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020, odbędzie się w dniach:

05, 06, 07, maja 2021 – (środa, czwartek, piątek) w godz. 9 -12 w punkcie Caritas przy ul. Kościuszki 53

Wydawanie żywności będzie kontynuowane w następnym tygodniu.

Należy stosować się do zaleceń sanitarnych