Wydawanie żywności

Plakat dystrybucjaTermin wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

poniedziałek, wtorek 18:00 - 20:00

środa, czwartek 10:00 - 12:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach informuje:

Osoby, które jeszcze nie pobrały skierowań na pomoc żywnościową będą miały taka możliwość w dniach 01 – 12 lutego 2021 rok w poniedziałki w godz. 9-17 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Skierowania będzie można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach na parterze po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikiem socjalnym pod numerem wew. 120. Pracownik zejdzie na parter, aby przekazać skierowanie. Prosimy o zachowanie dystansu oraz zasłanianie ust i nosa na czas pobytu w urzędzie. W pomieszczeniu na dole urzędu może przebywać jedna osoba, prosimy zatem o oczekiwanie na swoją kolej. 

Kryteria dochodowe obowiązujące w tej edycji programu zostały podwyższone i wynoszą odpowiednio:

1 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 161 zł dla osoby w rodzinie.