Wydawanie żywności

Czytaj więcej: Wydawanie żywnościTermin wydawania żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020:

poniedziałek, wtorek 18:00 - 20:00

środa, czwartek 10:00 - 12:00

Czytaj więcej: Wydawanie żywności

Wydawanie żywności

Czytaj więcej: Wydawanie żywnościParafialny Zespół Caritas w Słomnikach informuje:

Wydawanie żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020, odbędzie się w dniach:

05, 06, 07, maja 2021 – (środa, czwartek, piątek) w godz. 9 -12 w punkcie Caritas przy ul. Kościuszki 53

Czytaj więcej: Wydawanie żywności

Wydawanie żywności

Czytaj więcej: Wydawanie żywności

 

 

Parafialny Zespół Caritas w Słomnikach informuje:

 

Wydawanie żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020, odbędzie się w dniach:

 

10, 11 maja 2021 – (poniedziałek, wtorek) w godz. 18 - 20
12, 13 maja 2021 (środa, czwartek) w godz. 9 - 12
w punkcie Caritas przy ul. Kościuszki 53

Czytaj więcej: Wydawanie żywności