Wydawanie żywności

Parafialny Zespół Caritas w Słomnikach informuje:

Wydawanie żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019, odbędzie się w dniach:

04 maja 05 maja, 06 maja, 07 maja 2020
(poniedziałek, wtorek, środa, czwartek)    w godz. 10-13

w punkcie Caritas przy ul. Kościuszki 53

 

Należy stosować się do zaleceń służ sanitarnych,

Jeżeli ze względu na pandemię są jeszcze osoby kwalifikujące się do pomocy, proszę dzwonić do GOPS w Słomnikach lub do Caritas pod nr 662 253 619

Należy spełniać kryteria dochodowe:

1402 zł- dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł - dla osoby w rodzinie