Wydawanie żywności

PlakatParafialny Zespół Caritas w Słomnikach
Wydawanie Żywności

 

 
Poniedziałek (17 luty)         10 - 12
Wtorek (18 luty)               10 - 12
Środa (19 luty)                 10 – 12
Czwartek (20 luty)            17 – 19
Piątek (21 luty)                17 – 19
Do otrzymania żywności konieczne jest skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach

Kryterium dochodowe
1402 zł – dla osoby samotnie gospodarującej
1056 zł - dla osoby w rodzinie