Wydawanie żywności

PlakatParafialny Zespół Caritas w Słomnikach informuje:

Wydawanie żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018, odbędzie się w dniach:

  • 16 listopada w godz. 10-12
  • 19 listopada  (poniedziałek) w godz. 16-18
  • 20 i 21 listopada (wtorek, środa) w godz. 10-12   
  • 26  i 27 listopada  (poniedziałek, wtorek) w godz. 10-12
  • 28 listopada (środa) w godz. 16-18   w punkcie Caritas przy ul. Kościuszki (stary ośrodek zdrowia).

Do otrzymania żywności konieczne jest skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słomnikach.

Kryterium dochodowe

1402 zł- dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł - dla osoby w rodzinie