Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

CaritasPodprogram 2017

Parafialny Zespół Caritas w Słomnikach informuje:

Osoby, które chcą otrzymać produkty żywnościowe w okresie od października 2017 do maja 2018 prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach, gdzie pracownik socjalny sprawdzi czy osoba się kwalifikuje i wyda stosowne skierowanie.


Termin zgłoszeń upływa 30 września 2017 roku. Ilość osób jest ograniczona. Zgłoszenie po terminie spowoduje odmowę skierowania do Programu.

Obowiązujące kryteria finansowe:

1268 zł – w przypadku osoby  samotnie gospodarującej

1028 zł – w przypadku  osoby w rodzinie