Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2016

nomultithumb

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj więcej: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020