Kwalifikowanie osób potrzebujących

CaritasKwalifikowanie osób potrzebujących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Podprogram 2020.

 

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Skierowania uprawniające do korzystania z Programu Pomoc Żywnościowa 2020, realizowanego przez Parafialny Zespół Caritas wydawanie będą w dniach 12-30 października 2020 roku w poniedziałki w godz. 9-17 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Skierowania będzie można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach na parterze po wcześniejszym skontaktowaniu się z pracownikiem socjalnym pod numerem wew. 120. Pracownik zejdzie na parter, aby przekazać skierowanie. Prosimy o zachowanie dystansu oraz zasłanianie ust i nosa na czas pobytu w urzędzie. W pomieszczeniu na dole urzędu może przebywać jedna osoba, prosimy zatem o oczekiwanie na swoją kolej. 

Kryteria dochodowe:

1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł dla osoby w rodzinie.