Ogłoszenia duszpasterskie - 28 marca

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE
Niedziela Palmowa – 28 marca 2021 r.

  1. W związku z panującą pandemią bardzo prosimy zakładać maseczki zasłaniające usta i nos, dostosować się do wymogów sanepidu. ponieważ nawet jedna osoba bez maseczki może być przyczyną zamknięcia Kościoła.
  2. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, który został ustanowiony w celu głębokiego przeżycia przez Kościół męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Święte Triduum Paschalne rozpoczynamy w Wielki Czwartek Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 Po Jej zakończeniu, będzie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia, zwanego „Ciemnicą”. Po przeniesieniu rozpocznie się adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy, która będzie trwała do godz. 21.00.
  3. Wielki Piątek kościół nie sprawuje ofiary Mszy św. Tego dnia adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 8.00. O godz. 17.00 będzie Droga Krzyżowa, po której rozpocznie się Liturgia Wielkopiątkowa tj. Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia św. i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja do godz. 22.00, a rozpoczniemy ją śpiewem trzech części Gorzkich Żali.
  4. W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim rozpocznie się od godz. 8.00. O godz. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 i 12.00 poświęcenie pokarmów. Poświęcenie pokarmów w Miłocicach i Granowie o godz. 10.00. Prosimy przysłać pojazdy. Wielką Sobotę Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00. W przedsionku Kościoła będzie poświęcenie ognia, od którego zostanie zapalony nowy paschał. Prosimy przynieść ze sobą świece, które zostaną zapalone od paschału w czasie uroczystego wejścia do Kościoła i powtórnie przy odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych. Adoracja przy Grobie Pańskim trwać będzie od zakończenia Wigilii Paschalnej do godz. 23.00 Postarajmy się, aby w godzinach adoracji Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie nie pozostał sam. Znajdźmy chwilę czasu na osobistą refleksję i rozmowę z Bogiem. Zapraszamy do indywidualnej adoracji.
  5. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 Msza Św. rezurekcyjna, przejdziemy w procesji wokół Kościoła z  Najświętszym Sakramentem tylko jeden raz.  W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o godz. 6.00, 9.00, 10.30, 12.00 i 17.00. Informujemy, że od tego dnia w niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 15.00.
  6. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą niedzielę, a ofiary składane na tace przeznaczone są na KUL.
  7. Prosimy aby w czasie adoracji indywidualnej i uczestnictwa we Mszach Św. stosować się do wymogów Prawa Państwowego i poleceń Episkopatu Polski.
  8. Sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać w godzinach urzędowania kancelarii do środy włącznie. Od Wielkiego Czwartku do środy po Wielkanocy włącznie kancelaria będzie nieczynna.