Intencje 8 -14 marca

Intencje Mszy Św. 08.03.2021 do 14.03.2021 r.

 

Poniedziałek 08.03.2021

 • 6.30
  1)+ Mieczysławę, Stanisławę, Stanisława Beliczyńskich, Janinę, Leona Tochowiczów, Ryszarda Wieczorka.
  2)+ Małgorzatę Mazurek – zam. wujek Stefan.
 • 7.00 + Wiesława Jacaka w 13 r. śm., jego rodziców.
 • 17.00 + Honoratę. w 11 r. śm., Stefana Plucińskich.

Wtorek 09.03.2021

 • 6.30
  1)+ Mariannę w 7 r. śm., Bolesława Toporków, Antoninę, Pawła Tyrkalskich, Wiktorię, Edwarda Kozłów.
  2)+ Małgorzatę Mazurek – zam. Beata Mochalska z rodziną.
 • 7.00 + Mieczysława Kopcińskiego, jego rodziców, Emilię, Jana, Zbigniewa, Czesława Tyrkalskich, ich rodziców, Stanisława Beliczyńskiego.
 • 17.00 + Lesława Zaranka, Zofię Ząbczyńską.

Środa 10.03.2021

 • 6.30
  1)+ Janinę Jędrychowską – zam. koleżanki i koledzy córki.
  2)+ Janinę Tochowicz – zam. córka Janina z rodziną.
 • 7.00 + Wiesława w 3 r. śm., Wiesławę Kupczyków.
 • 17.00 + Teresę Filipowicz – zam. ciocia Józia.

Czwartek 11.03.2021

 • 6.30
  1)+ Janinę, Bogusłąwę, Józefa Mikosiów.
  2)+ Janinę Tochowicz – zam. syn Józef z rodziną.
 • 7.00 + Krzysztofa Kulisę w 9 r. śm., Irenę, Józefa Łatów – zam. Maria z rodziną.
 • 17.00 + Anielę w 5 r. śm., Józefa w 14 r. śm., Jurków, ich rodziców, Mariannę w 25 r. śm., Józefa w 34 r. śm. Zagrodzkich, Zofię Jędrychowską.

Piątek 12.03.2021.

 • 6.30
  1)+ Jana w 15 r. śm., Dorotę Jędrychowskich, zm. z rodz. Jędrychowskich, Nowaczków.
  2)+ Janinę Tochowicz – zam. rodzina Lisów.
 • 7.00 + Marię Szopa w 3 r. śm., jej rodziców, Józefa, Janinę, Janusza Dziurów, zm. z rodz. Czyżewskich i Szopów.
 • 17.00 + Bożenę (im), Mariana Gawłów.

Sobota 13.03.2021.

 • 6.30 + Krystynę (im.), Mieczysława, Ewę Kobendzowskich.
 • 7.00
  1)+ Krystynę (im.), Michała, Helenę Żmigrodzkich, Genowefę, Stanisława, Marcelego, Agnieszkę Wisów.
  2)+ Janinę Tochowicz – zam. wnuczek Grzegorz.
 • 17.00 + Artura, Jana Kurkiewiczów, Józefę, Ignacego, Teresę, Pawła Harmajów, Wiktorię, Wincentego Zdechlików.

Niedziela 14.03.2021.

 • 7.00 + Bożenę Sroka, Stanisława, Marka Myśliwców.
 • 9.00 + Józefa Motykę w 2 r. śm., Janinę w 6 r. śm., Władysława Nawrockich.
 • 10.30 + Annę, Antoniego Łakomych, Szczepana, Janinę Janickich, Adama, Marię Bieżało, Adolfa Ciałowicza, Piotra Farata.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 15.00 + Zofię, Adama Dulewiczów, Józefę, Stanisława, Andrzeja Rojków, Stanisławę, Adama Krzyworzeków, Adama Kiszkę.
 • 17.00 + Józefę, Józefa, Julię, Piotra Sobolewskich, Feliksa w 5 r. śm., Sylwestra, Helenę Tochowiczów, Agnieszkę, Anastazego, Głąbińskich, Ks. Wincentego Rybińskiego, Marię, Tadeusza Pustułów.