Intencje 13 - 19 marca

Intencje Mszy Św. 13.03.2023 do 19.03.2023 r.

 

Poniedziałek 13.03.2023

 • 6.30 + Zofię, Adama Dulewiczów, Józefę, Andrzeja, Stanisława Rojków, Stanisławę, Adama Krzyworzeków, Adama Kiszkę.
 • 7.00
  1)+ Krystynę, Helenę Michała Żmigrodzkich, Genowefę, Stanisława Wisów, Piotra Stanisława Witalisa Białokoz.
  2)+ Janinę Mulewicz w 30 dzień od pogrzebu
 • 17.00 + Bożenę (im.), Mariana Gawłów.

Wtorek 14.03.2023

 • 6.30 + Jana Czekaja w 21 r. śm., Stanisława, Helenę, Stanisława, Anielę Chochorków.
 • 7.00 + Józefę, Józefa Góralczyków, Krzysztofa, Longinę Cichopków.
 • 17.00 + Annę, Antoniego Łakomych, Szczepana, Janinę Janickich, Marię, Adama Bieżało, Adolfa Ciałowicza, Piotra Farata.

Środa 15.03.2023

 • 6.30 + Wiesławę Muszyńską w 10 r. śm., - zam. syn Mariusz z rodziną.
 • 7.00
  1)+ Danielę, Annę, Walentego, Franciszka Ordów, Franciszkę, Franciszka, Władysława Nowaków i dusze w czyśćcu cierpiące.
  2)+ Władysława Zygmuntowicza w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00 Msza Św. zbiorowa:
  + Józefa Zarębe – zam. rodzina,
  + Anielę, Józefa Jórków, Marię, Józefa Zagrodzkich.
  + Czesława Czyżewskiego zm. z rodz. Filipowiczów, Czyżewskich
  + Kazimierę i Zdzisława Kapustów – zam. rodzina Blamowskich i Gajochów.,
  + Lidię Strona – zam. pracownicy Urzędu Pocztowego Słomniki,
  + Kazimierza Margula – zam. Maroskowie.,
  + Janinę Gąsiorek – zam. Świerkowie i Nowakowie ,
  + Józefę Gąciarz – zam. Jacek z rodziną,
  + Józefa Kobińskiego – zam. kuzyn Janusz,
  + Włodzimierza Kowala – zam. koledzy syna z Jednostki Gaśniczo- Ratowniczej nr 1 w Krakowie,
  + Ferdynanda Stelmachowskiego – zam. wnuk Krystian z Asią
  + Mariusza Jędrzejczyka – zam. sąsiadka Izabela z rodziną z ul. Krakowskiej
  + Tadeusza Zaranka – zam. Robert Mucha z rodziną,
  + Mieczysława Klicha – zam. Brat Stanisław.
  + Jana Bila – zam. rodzina Woszczków,
  + Mariana Zygmuntowicza – zam. Ewa Winczewska,,
  + Leszka Mikoś – zam. Marianna Klaus i rodzina Królów,
  + Józefę Brykalską – zam. koleżanki i koledzy córki Beaty z KRS w Krakowie.
  + Irenę Kwiecień – zam. koleżanki i koledzy z Firmy Amplus zmiana C.

Czwartek 16.03.2023

 • 6.30 + Zbigniewa, Jana, Emilię Tyrkalskich i ich rodziców.
 • 7.00 + Pelagię w 6 r. śm., Stanisława Łabodów, Feliksa, Feliksę, Wojciecha Pieszczków.
 • 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Wiktorka w 6 rocz. urodzin i Boże błogosławieństwo dla siostry Amelki i ich rodziców.

Piątek 17.03.2023.

 • 6.30 + Marię Wójcik.
 • 7.00 + Zbigniewa Muchę (im.).
 • 17.00 Z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małżeństwa.

Sobota 18.03.2023.

 • 6.30 + Bogusław (im.), Janinę Gąsiorków, Kazimierę Dudzińską.
 • 7.00 + Józefa Mikulskiego.
 • 17.00 + Krystynę Kurek – zam. Andrzej Kurek z żoną.

Niedziela 19.03.2023.

 • 7.00 + Józefę, Józefa , Mariannę, Michała, Mariana, Zenona Łącznych.
 • 9.00 + Józefa (im.), Janinę Wojnickich, Józefa (im.), Sumarę, Mariannę, Józefa Krzyworzeków, Stanisława Motykę.
 • 10.30 + Edwarda Gacha (im.).
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 15.00 + Otylię w 17 r. śm., Adama Ciszewskich, Józefa Jakubka.
 • 17.00 + Leokadię, Józefa Jędrychowskich, Józefatę, Bronisława Bentkowskich.