Intencje 27 lutego - 5 marca

Intencje Mszy Św. 27.02.2023 do 12.03.2023 r.

 

Poniedziałek 27.02.2023

 • 6.30 + Janinę w 50 r. śm., Czesława Tochowiczów.
 • 7.00 + Mariana, Marka, Honoratę Jędrajczyków, Jadwigę Górak.
 • 17.00 + Władysława Wadowskiego w 1 r. śm.

Wtorek 28.02.2023

 • 6.30 + Jana, Honoratę, Jana Świerków, Genowefę, Stanisława, Andrzeja, Czesława Motyków, Barbarę, Stanisława Gąsiorków.
 • 7.00 + Wiktora w 27 r. śm., Jadwigę Beliczyńskich, Franciszka Kisiela.
 • 17.00 + Otylię Nowak w 1 r. śm. – zam. syn z rodziną.

Środa 01.03.2023

 • 6.30 + Marię Witek.
 • 7.00
  1)+ Helenę, Karola Janickich, Helenę, Krystynę, Michała Żmigrodzkich, Zofię, Franciszka Kozioł.
  2)+ Krzysztofa Drożniaka w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00 Msza Św. zbiorowa:
  + Kazimierę i Zdzisława Kapustów – zam. Małgorzata, Szymon, Kamila.,
  + Pawła Adamka – zam. kuzynka Henia z rodziną,
  + Lidię Strona – zam. teściowa z rodziną.
  + Kazimierza Margula – zam. Kupczyńscy z Prandocina,
  + Janinę Gąsiorek – zam. Żmigrodzcy,
  + Józefę Gąciarz – zam. brat Maksymilian Nawrocki z rodziną,
  + Józefa Kobińskiego – zam. Andrzej i Anna Klanowscy.,
  + Jana Brotonia – zam. rodzina Piwowarskich i Pyciów,
  + Włodzimierza Kowala – zam. Ela i Marian z rodziną,
  + Ferdynanda Stelmachowskiego – zam. wnuczka Agnieszka z mężem i dziećmi,
  + Cecylię Tondos – zam. Grażyna z rodziną,
  + Mariusza Jędrzejczyka – zam. Wrchoł.
  + Lucjana Toch – zam. rodzina Hojnarów i Dylągów,
  + Danutę Nawrocką – zam. rodzina Grabowskich,
  + Tadeusza Zaranka – zam. kuzyn Andrzej z rodziną,
  + Mieczysława Klicha – zam. syn Piotr z dziećmi.
  + Edmunda Domagalskiego – zam. sąsiadka Beliczyńska
  + Jana Bila – zam. rodzina Bilów i Miechowków .

Czwartek 02.03.2023

 • 6.30 + Jerzego w 16 r. śm., Helenę Nawrockich, Helenę Kozub (im.).
 • 7.00
  1)+ Helenę (im.), Tadeusza Machników.
  2)+ Zdzisława Tyrkalskiego w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00 Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Koła Radia Maryja, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Ojczyzny i Parafii.

Piątek 03.03.2023.

 • 6.30 + Stefana Mikulskiego.
 • 7.00 + Kazimierę, Zinkl (im.), Genowefę, Czesława Kwiecińskich.
 • 17.00 + Józefa w 4 r. śm., Janinę, Władysława Jakubków, Otylię, Adama Ciszewskich.

Sobota 04.03.2023.

 • 6.30 + Marię, Piotra, Eugeniusza, Józefa Przybylskich, Helenę, Zenona Małków, Wiktorię, Daniela, Józefa, Barbarę, Michała Wilamowskich.
 • 7.00 + Aleksandrę Szlachta.
 • 17.00 + Kazimierza Margula (im.).

Niedziela 05.03.2023.

 • 7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Róży Różańcowej p Jakubek.
 • 9.00 + Reginę Piwowarską w 4 r. śm., Mariannę Baradziej w 2 r. śm.,
 • 10.30 + Kazimierza Perka, jego rodziców, zm. z rodz. Perków.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 15.00 + Stanisława Szlachtę.
 • 17.00 + Antoniego w 45 r. śm., Genowefę Żmigrodzkich i ich rodziców.