Intencje 25 - 31 lipca

Intencje Mszy Św. 25.07.2022 do 31.07.2022 r.

 

Poniedziałek 25.07.2022

 • 6.30 Z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Krystiana Kieresia w 18 rocz. urodzin – zam. Mama.
 • 7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Eryka w 9 rocz. urodzin i Ernesta Śmitkowskich.
 • 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej za wstawiennictwem patrona Św. Krzysztofa dla Ks. Krzysztofa.

Wtorek 26.07.2022

 • 6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej za wstawiennictwem Św. Anny dla p. Anny.
 • 7.00 + Monikę Lech – zam., koleżanki i koledzy z Liceum.
 • 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej za wstawiennictwem Św. Anny dla p. Anny Jędrajczyk.

Środa 27.07.2022

 • 6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla córki Moniki z racji urodzin i Boże błogosławieństwo dla rodziny.
 • 7.00 + Mirosława Dudę – zam. żona
 • 17.00 Msza Św. zbiorowa:
  + Zdzisława i Kazimierę Kapustów – zam. Grażyna Cisło,
  + Wojciecha Wierciocha – zam. przyjaciółki Małgorzaty,
  + Marię Kowal – zam. Katarzyna i Grzegorz Leśniak
  + Bartosza Surdel – zam. sąsiedzi,
  + Henryka Wadowskiego – zam. Elżbieta i Janusz Krzysztofek
  + Monikę Lech – zam. kolega z pracy Tomek z rodziną,
  + Władysławę Gacek – zam. rodzina Jakubczaków,
  + Łucję Nowak – zam. rodzina Miodków,
  + Genowefę Skinderowicz – zam. Pałkowie z Jaksic,
  + Zdzisławę Nowak – zam. koleżanki,
  + Stanisława Piotrowskiego – zam. wspólnota Margaretkowa,
  + Łukasza Zembalę – zam. sąsiedzi Krzewiccy,
  + Zofię Ćwiek – zam. Barbara z rodziną Warchołów.
  + Grażynę Kurkiewicz – zam. syn Piotr z żoną,
  + Stanisława Palucha – zam. Bożena Nogieć z rodziną,
  + Ryszarda Kupczyka – zam. brat Włodek z żoną,
  + Bronisławę Karnkowską – zam. rodzina Jednakich,
  + Zbigniewa Koziarę – zam. Ojciec,
  + Danutę Przecherską – zam. Krzysztof,
  + Annę Sowiźrał – zam. Maria i Zygmunt Sowiźrał.

Czwartek 28.07.2022

 • 6.30 + Stanisława Kozuba w 19 r. śm., jego rodziców, rodzeństwo, Juliannę, Teofila Siudmaków.
 • 7.00 + Ryszarda Kupczyka – zam. Adam z rodziną.
 • 17.00 + Władysława w 43 r. śm., Janinę, Ryszarda, Władysława, Józefa Jakubków, Bożenę, Mariana Pawłów, Zbigniewa Ćwieka.

Piątek 29.07.2022.

 • 6.30 + Jacka Banasia.
 • 7.00 + Andrzeja Kwiecińskiego w 12 r. śm.
 • 17.00 + Mariannę, Bolesława, Włodzimierza Szubertów, Aleksandra Postolskiego, Józefa, Janinę Adamskich.

Sobota 30.07.2022.

 • 6.30 + Kazimierza – zam. córka Małgorzata z rodziną.
 • 7.00 + Stanisława Pakosiewicza w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Amelki w 10 rocz. urodzin, Boże Błogosławieństwo dla brata Wiktorka i rodziców.

Niedziela 31.07.2022.

 • 7.00 + Halinę Lis w 8 r. śm.
 • 9.00 + Mieczysława Pierzchałę – zam. żona z dziećmi.
 • 10.30 + Alicję Karpeta w 14. R. śm., Zofię, Stefana Sasalów.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 17.00 + Anielę w 6 r. sm., Józefa w 15 r. śm., zm. z rodz. Jurków, Józefa, Marię Zagrodzkich, zm. z rodz. Zagrodzkich, Łakwów.