Intencje 18 - 24 lipca

Intencje Mszy Św. 18.07.2022 do 24.07.2022 r.

 

Poniedziałek 18.07.2022

 • 6.30 + Marię Witek.
 • 7.00 + Franciszka w 45 r. śm., Janinę Sobczyków, Bogusława w 32 r. śm., Władysława Frasiów, Anielę Żur.
 • 17.00 + Pelagię, Franciszkę, Antoniego Lipów, Jerzego, Mieczysława Kurkiewiczów, Władysława, Irenę Domagałów zm. z rodz. Kurczabińskich.

Wtorek 19.07.2022

 • 6.30 + Władysławę w 34 r. śm., Józefa Kantorowiczów, Genowefę, Bogusława Zagrodzkich, Wiesława Kurkiewicza, Zbigniewa Maroska.
 • 7.00
  1)+ Ludwika Bartoszewskiego i zm. z rodz. Bartoszewskich.
  2)+ Wacławę Ciszewską w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00 + Edmunda Ciałowicza, Józefę, Kazimierę, Barbarę Marcinkowskich.

Środa 20.07.2022

 • 6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Stanisławy w 90 rocz. urodzin.
 • 7.00
  1)+ Czesławę (im.), Stanisława, Ireneusza Janików, Annę, Wincentego Kolano.
  2)+ Czesława Kowalskiego (im.), i zm. księży pracujących w Parafii.
 • 17.00Msza Św. zbiorowa:
  + Krzysztofa Kwietnia – zam. żona z córkami,
  + Zdzisława i Kazimierę Kapustów – zam. rodzina Chwastowskich,
  + Wojciecha Wierciocha – zam. Magdalena i Krzysztof Łyczko z rodziną,
  + Marię Kowal – zam. mieszkańcy bloku z Dobczyc
  + Bartosza Surdel – zam. cała społeczność Zespołu Szkół w Słomnikach,
  + Henryka Wadowskiego – zam. wnuk Maciej z rodziną,
  + Mariusza Mazurka – zam. rodzina Całków z Karniowic.
  + Alicję Tochowicz – zam. rodzina Kamińskich,
  + Monikę Lech – zam. rodzina Adamków,
  + Władysławę Gacek – zam. syn Adam z rodziną,
  + Łucję Nowak – zam. córka z synem,
  + Genowefę Skinderowicz – zam. rodzina Jopków i Śniegórskich,
  + Zdzisławę Nowak – zam. koleżanki z Uniwersytetu III wieku,
  + Stanisława Piotrowskiego – zam. rodzina Bachenków,
  + Łukasza Zembalę – zam. Krawczykowie.
  + Zofię Ćwiek – zam. Jolanta Krzywonos.
  + Grażynę Kurkiewicz – zam. córka Agnieszka z mężem,
  + Stanisława Palucha – zam. szwagierka Janina z synem Januszem,
  + Ryszarda Kupczyka – zam. syn Rafał z żoną i córkami,
  + Bronisławę Karnkowską – zam. Krysia z rodziną,
  + Zbigniewa Koziarę – zam. żona z synem Michałem.
  + Danutę Przecherską – zam. koleżanki i koledzy Darka i Urszuli.

Czwartek 21.07.2022

 • 6.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
 • 7.00
  1)+ Rozalię, Czesława Mazurkiewiczów.
  2) + Marka Piętę w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00 + Stanisława, Antoninę, Ludwika Chlebków.

Piątek 22.07.2022.

 • 6.30 + Dorotę w 13 r. śm., Jana Jędrychowskich, zm. z rodz. Jędrychowskich i Nowaczków.
 • 7.00 + Janinę Pakosiewicz w 30 dzień od pogrzebu.
 • 15.00 O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców – zam. Mariola Nowaczek i Marcin Wykurz.
 • 17.00 + Annę, Tomasza Koników, Julię, Michała Kułaków.

Sobota 23.07.2022.

 • 6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Anny w 40 rocz. urodzin.
 • 7.00
  1)+ Jakuba, Józefę, Stanisława, Cecylię, Edwarda, Jana Micyków, Adelę, Władysławę, Genowefę Skinderowiczów..
  2)+ Jerzego Bibułę w 1 r. śm.
 • 15.30 O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców – zam. Karolina Kijowska i Karol Szczepaniec.
 • 17.00 + Krzysztofa Kaczmarczyka (im.).

Niedziela 24.07.2022.

 • 7.00 + Modesta Stolarskiego.
 • 9.00 + Zofię Piwowarską w 41 r. śm., zm. z rodz. Tochów.
 • 10.30 + Piotra, Leokadię, Stanisława, Teresę, Piotra Filipowiczów, Danutę, Włodzimierza Jaworskich, Czesława Czyżewskiego.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 17.00 + Helenę, Pawła Miodków, zm. z rodz. Miodków, Janików, Tomaszewskich, Nowaków.