Intencje 20 - 26 września

Intencje Mszy Św. 20.09.2021 do 26.09.2021 r.

 

Poniedziałek 20.09.2021

 • 6.30
  1)+ Marię, Mieczysława Plucińskich w 11 r. śm.
  2)+ Zenonę Walczak - zam. syn Zbigniew z rodziną.
 • 7.00 + Celinę Przecherską – zam. siostra Zofia z rodz. z Torunia.
 • 17.00 + Marię Gogola, Eugenię, Bolesława Piórkowskich.

Wtorek 21.09.2021

 • 6.30 + Władysławę Łakomą w 3 r. śm. Krzysztofa Gacka, zm. z rodz. Łakomych, Kwiecińskich, Piwowarskich.
 • 7.00
  1)+ Zenonę Walczak - zam. siostra Helena z rodziną.
  2)+ Celinę Przecherską – zam. Andrzej z rodziną.
 • 17.00 + Barbarę, Stefana, Stefana, Jana Cerków.

Środa 22.09.2021

 • 6.30
  1)+ Annę Libura – zam. pracownicy Urzędu Pocztowego w Słomnikach.
  2)+ Celinę Przecherską – zam. Monika i Ela.
 • 7.00 + Mieczysława w 24 r. śm., Zofię, Stefana, Rybińskich, Bronisławę, Piotra Szczerbińskich.
 • 17.00 + Zofię, Jana Mochalskich, Helene, Józefa Rybińskich, Zofię, Wiesława Przecherskich, Halinę Tłuszcz.

Czwartek 23.09.2021

 • 6.30
  1)+ Irenę Nowotarską zam. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy ZSO w Słomnikach.
  2)+ Celinę Przecherską – zam. Justyna z rodziną.
 • 7.00 + Zenonę Walczak - zam. rodzina Kołaczów.
 • 17.00 Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Kingi w 8 rocz. urodzin – zam. dziadkowie.

Piątek 24.09.2021.

 • 6.30 + Dorotę w 11 r. śm., Jana Jędrychowskich, zm. z rodz. Jędrychowskich, Nowaczków.
 • 7.00
  1)+ Zygmunta Pędrackiego i jego rodziców.
  2)+ Celinę Przecherską – zam. rodzina Starnawskich.
 • 17.00 + Irenę Danek, zm. z rodz. Danków, Gajosów, Galonów.

Sobota 25.09.2021.

 • 6.30 + Sławomira Budziosza – zam. rodz. Zygułów i Szarków.
 • 7.00
  1)+ Ligię Przecherską (im.) – zam. dzieci.
  2)+ Jana Kaufmana w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00 + Marię Jędrychowską w21 r. śm., zm. z rodz. Jędrychowskich, Brykalskich.

Niedziela 26.09.2021.

 • 7.00 Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla członków Cechu Krawieckiego i Czapników.
 • 9.00 + Tomasza Czernego.
 • 10.30 Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Martyny w 18 rocz. urodzin.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 17.00 + Janusza, Stanisława, Zenona Wawszkiewiczów, Józefę, Antoniego, Elżbietę Dejów, zm. z rodz. Wawszkiewiczów, Domagalskich.