Intencje 9 - 15 sierpnia

Intencje Mszy Św. 09.08.2021 do 15.08.2021 r.

 

Poniedziałek 09.08.2021

 • 6.30
  1) + Jana Skibę – zam. koleżanki i koledzy córki Joanny z pracy z „Intensywnej Terapii z Krakowa”.
  2)+ Janinę Wojnicką – zam. Jola z Nikolą
 • 7.00
  1)+ Zdzisława, Annę, Leona Zagrodzkich, Jerzego Pietrasa.
  2)+ Barbarę Rogala – zam. siostra Regina z rodziną.
 • 17.00 + Helenę w 9 r. śm., Władysława Ciałowiczów, Wiesława Wiklika, Stanisława, Małgorzatę Wieczorków.

Wtorek 10.08.2021

 • 6.30
  1) + Kazimierę Leśniak.
  2)+ Cecylię Tyrkalską – zam. sąsiadki z ul. Rzeźniczej.
 • 7.00
  1)+ Janinę w 7 r. śm., Franciszka Sobczyków.
  2)+ Barbarę Rogala – zam. pracownicy „Chicken Biernata” ze Słomnik.
 • 17.00 + Janinę Wojnicką – zam. KGW z Granowa.

Środa 11.08.2021

 • 6.30
  1) Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla „Cechu Rzeźniczego” i „Firmy Antonio”.
  2)+ Danutę Żółtą - zam. córka Beata z mężem i synem Szymonem.
 • 7.00
  1)+ Czesławę Wiklik, Władysławę Dubiel – zam. koleżanki z Przedszkola nr 1 w Słomnikach.
  2)+ Janinę Wojnicką – zam. koleżanka Lidia z córkami.
 • 17.00 + Stanisławę, Stefana Stronów, Antoniego, Jakuba Mochaslkich.

Czwartek 12.08.2021

 • 6.30
  1)+ Mieczysława, Małgorzatę, Stanisławę, Jana, Stanisława, Andrzeja, Czesława, Genowefę Motyków, Helenę, Stanisława Komendów, Barbarę, Stanisława Gąsiorków, Jerzego Świerka, zm. z rodz. Motyków, Lepiarczyków, Karnkowskich.
  2)+ Janinę Wojnicką – zam. Irena Staszek.
 • 7.00
  1)+ Andrzeja Kmiecika – zam. koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej.
  2)+ Danutę Żółtą - zam. córka Jolanta z mężem.
 • 17.00 Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o zdrowie Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Szymona Bentkowskiego w 18 rocz. urodzin.

Piątek 13.08.2021.

 • 6.30 + Józefę Krzyworzeka i jej rodziców.
 • 7.00
  1)+ Krzysztofa Łoja w 16 r. śm.
  2)+ Danutę Żółtą - zam. wnuk Mateusz.
 • 17.00 + Janinę Wojnicką – zam. Kazimierz Krzyworzeka z rodziną.
 • 19.30 + Jana w 5 r. śm., Władysławę, Katarzynę, Stanisławę, Romana, Karola, Antoniego, Pawła Wojasińskich, Jana, Józefa, Zuzannę, Zofię Kubiców.

Sobota 14.08.2021.

 • 6.30
  1) Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej, Anioła Stróża i patrona w rocznicę urodzin dla Jarka.
  2)+ Danutę Żółtą - zam. wnuczka Paulina z mężem i rodzina Chojnackich.
 • 7.00
  1)+ Teresę, Władysława Kwiecińskich, Stanisławę, Mieczysława, Jacka Piwowarskich, Władysławę Łakomą, Krzysztofa Gacka, i zm. z ich rodzin.
  2)+ Janinę Wojnicką – zam. Stanisław Krzyworzeka z rodziną.
 • 16.00 O Boże Błogosławieństwo dla nowożeńców – zam. Anna Kozioł i Kamil Galicki.
 • 17.00 + Cecylię Tyrkalską – zam. wnuczka Małgosia z rodziną.

Niedziela 15.08.2021.

 • 7.00 + Anastazję, Kazimierza Żmigrodzkich, zm. z rodz. Świerków.
 • 9.00 + Mieczysława, Jerzego, Czesława, Marię i dusze w czyśćcu cierpiące.
 • 10.30 + Józefę w 15 r. śm., Janinę, Tadeusza Kwaśniewskich, Waldemara Piątkowskiego.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 17.00 + Mariana Gąsiora (im.), zm. z rodz. Gąsiorów i Kałwów.