Historia Caritas w Słomnikach

Historia Parafialnego Zespołu Caritas
im Brata Alojzego Kosiby w Słomnikach.


Zespół powstał z inicjatywy ks. Kanonika Zenona Kudły w listopadzie 2000 roku. Pierwszy zespół tworzyli: Halina Michalska, Elżbieta Strona, Zofia Mochalska, Renata Janik, siostra Mirona Henryka Żuk, Anna Lepiarczyk, Ewa Dulewicz, Ewa Warda-Kaszuba, Urszula Baranek, Izabela Przybylska, Justyna Przecherska, Andrzej Jędrychowski, Dariusz Przecherski, Wojciech Żmigrodzki.
Kilku członków zespołu to nauczyciele, tak więc od samego początku włączyliśmy do wspólnych działań młodzież gimnazjalną.KRÓTKIE PODSUMOWANIE NASZYCH DZIAŁAŃ

Zadanie Opis zadania
1. Zbiórki pieniędzy •    Jałmużna Wielkopostna
•    na cele statutowe Caritas – 1 XI –Wszystkich Świętych
•    Świątynia Opatrzności Bożej
•    Papieskie Dzieło Tysiąclecia
•    na dotkniętych klęskami
     (wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba)
•    Pomoc dla Kościołów Wschodu oraz prześladowanych
     Kościołów katolickich
•    oraz inne ogłaszane przez Kościół Katolicki w Polsce
   
2. Sprzedaż dewocjonaliów

•    Świec - Wigilijne Dzieło Pomocy
•    Baranków wielkanocnych

3. Zbiórka żywności przy sklepach     •    Grudzień – przed Świętami Bożego Narodzenia
•    Marzec – przed Wielkanocą
4. Paczki żywnościowe      •    Roznoszenie paczek dla potrzebujących w Wielką Sobotę
•    Roznoszenie paczek przed Bożym Narodzeniem
5. Rozładunek i wydawanie
żywności unijnej w ramach
programu PEAD (Europejski
Program Pomocy Żywnościowej)    
•    Rozładunek żywności – w ilościach:
     - 2007 – 14 751 kg
     - 2008 – 20 828 kg
     - 2009 – 58 237 kg
     - 2010 – 109 000 kg
     - 2011 – 94 406 kg
     - 2012 – 43 739 kg
6. Inna pomoc
  
 •    Zakup opału, leków, prądu, artykułów żywnościowych
      według potrzeb.

Dla osób zainteresowanych naszą pracą polecamy szczegółowy opis działalności