Europejski Program Pomocy Żywnościowej

Prezentacje (zalecane pobranie pliku prezentacji dla uzyskania lepszej jakości - Plik-->Pobierz):


b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_rozladunek_04.jpgParafialny Zespół Caritas w 2007 roku przystąpił do programu PEAD - „Europejski Program Pomocy Żywnościowej”. Żywność współfinansowaną   przez UE otrzymujemy z Caritas Diecezji Kieleckiej.

Burmistrz Gminy Słomniki, pan Paweł Knafel udostępnił nam pomieszczenia w Urzędzie Gminy na magazyn i biuro, dzięki czemu mogliśmy realizować ten program. Liczba potrzebujących przerosła nasze oczekiwania. Objęliśmy pomocą nie tylko mieszkańców naszej parafii, ale również całej gminy.

Do współpracy w tym działaniu zaprosiliśmy także sołtysów, aby pomogli w dotarciu szczególnie do ludzi chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_rozladunek_07.jpgPrzy rozładunku żywności i jej dystrybucji niezawodna jest pomoc młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas. Nieoceniona jest pomoc właścicieli firm transportowych: pana Włodzimierza Łącznego i pana Grzegorza Żmigrodzkiego i  którzy bezpłatnie dostarczają towar. Cenimy sobie tę pomoc tym bardziej, że Słomniki od Kielc dzieli 100 km.

Rosnące kolejki zaburzały pracę gminy i pan Burmistrz doceniając nasz wkład i widząc zakres potrzeb  w 2009 roku udostępnił nam odremontowane pomieszczenia w budynku socjalnym (dawny ośrodek zdrowia), w którym mamy siedzibę do chwili obecnej.

Liczba osób objętych pomocą wzrastała z roku na rok. Zaczynaliśmy od 200 osób a obecnie zapisanych jest ponad 1000 rodzin, co stanowi około 2200 osób z całej Gminy Słomniki (gmina liczy około 14 000 mieszkańców). Oto ilość produktów rozprowadzona wśród mieszkańców naszej gminy w poszczególnych latach:

  • 2007 r    14 751 kg
  • 2008 r    20 828 kg
  • 2009 r    58 237 kg
  • 2010 r  109 000 kg
  • 2011 r    94 406 kg 
  • 2012 r    43 739 kg  (Słomniki, Miłocice, Prandocin Wysiołek i Czechy)
  • 2013 r    34 483 kg  (Słomniki, Miłocice, Prandocin Wysiołek i Czechy)

Do wydawania artykułów w 2008 roku dołączyła do nas młodzież z gimnazjum z Niedźwiedzia i Kacic pod opieką wychowawców: Gabrieli Blarowskiej i Aliny Ordy.

Ze względu na dużą liczbę osób potrzebujących i ogromne koleji przy wydawaniu żywności od sierpnia 2011  roku dokonaliśmy podziału Gminy Słomniki na trzy części:

Placówka w Słomnikach obejmuje mieszkańców Słomnik, Miłocic, Prandocina Wysiołka i Czech.

Prandocin – Plebania (stary budynek) - wydaje żywność dla wsi: Kacice, Januszowice, Prandocin, Prandocin Iły, Lipna Wola, Smroków, Zagaje Smrokowskie, Wężerów, Orłów, Janikowice i Muniakowie.

Pod opieką Aliny Orda.

Niedźwiedź – Dom Parafialny: Niedźwiedź, Brończyce, Trątnowice, Polanowice, Ratajów, Waganowice, Kępa, Zaborze i Szczepanowie.

Pod opieką Gabrieli Blarowskiej.

Realizacja Programu PEAD wymaga nie tylko pracy przy rozładunku, i dystrybucji towaru wśród mieszkańców, ale również na prowadzeniu szczegółowej dokumentacji.

W roku 2009, 2011 i 2013 miały  miejsce kontrole naszej pracy przez Agencję Rynku Rolnego, które wypadły pozytywnie.

Do najbardziej aktywnych osób pracujących przy wydawaniu żywości należą: Danuta Witek, Elżbieta Strona, Lucyna Jędrychowska, Zofia Mochalska, Ewa Dulewicz, Maria Jakubek, Agnieszka Bielak, Bożena Piwowarska, Aleksandra Jagła, Janina Kamińska.

Z upoważnienia ks. proboszcza Stanisława Włosowicza - za realizacje programu  oraz prowadzenie dokumentacji odpowiada Ewa Warda-Kaszuba.

b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_rozladunek_01.jpg b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_rozladunek_02.jpg b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_rozladunek_03.jpg

b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_rozladunek_05.jpg b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_rozladunek_06.jpg b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_rozladunek_08.jpg

b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_wydawanie_01.jpg b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_wydawanie_02.jpg b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_wydawanie_03.jpg

b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_wydawanie_04.jpg b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_wydawanie_05.jpg b_150_100_16777215_00_images_caritas_peat_wydawanie_06.jpg