Gabinet Rehabilitacji

Stacja Opieki Caritas
GABINET REHABILITACJI
32-090 Słomniki
ul. Tadeusza Kościuszki 64

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 15 - 19

Wszystkie informacje na temat zasad korzystania z zabiegów można uzyskać
w Gabinecie Rehabilitacji lub pod telefonem:
790 440 339


 

Uroczyste Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji w Słomnikach 26 września 2011

Caritas Kielecka utworzyła w Słomnikach nową placówkę – Stację Opieki Caritas, która prowadzi Gabinet Rehabilitacji. Zapełnił on lukę po zlikwidowanym w kwietniu 2011 roku punkcie rehabilitacyjnym. Gabinet ma swoje lokum w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ulicy Żeromskiego.

Pacjenci są przyjmowani od 1 lipca  natomiast uroczyste otwarcie placówki miało miejsce 26 września 2011 roku. Dyrektor Caritas Kieleckiej - ks. dr Stanisław Słowik poświęcił nowe miejsce pracy. Następnie odbyła się  Msza Św. w intencji pracowników gabinetu, jego pacjentów, wolontariuszy i darczyńców Caritas.

Miłym akcentem było spotkanie w domu parafialnym przy wspólnym stole, któremu towarzyszyła atmosfera radości i satysfakcji że  inicjatywa Caritas przy wsparciu władz Gminy Słomniki zakończyła się sukcesem.

Ewa Warda-Kaszuba, która koordynuje pracę nowej placówki,  powitała gości i przedstawiła krótką, ale pracowitą drogę do jej utworzenia. Gabinet Rehabilitacji cieszy się dużym zainteresowaniem dzięki fachowej i serdecznej opiece  pań fizjoterapeutek, którym przewodzi pani Agnieszka Śliwka.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

 1. Ks. dr Stanisław Słowik  - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej.
  Od 2003 roku członek Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Siostra Jadwiga Juszko – kierownik biura zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej.
 3. Dr Jolanta Stokłosa
  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie, prezes Forum Hospicjów Polskich.
 4. Siostra Kinga - kierownik Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie
 5. Burmistrz Gminy Słomniki – pan Paweł Knafel
 6. Wice burmistrz – pan Michał Chwastek
 7. Przewodniczący Miejskiej Rady – pan Piotr Wasik
 8. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – Jerzy Kaczor
 9. Radni Komisji Bezpieczeństwa, Rodziny, Spraw Społecznych i Legislacji:
  Marek Jędrychowski, Władysław Janik i Adam Przecherka. ,.

oraz liczna grupa członków Zespołu Wsparcia Chorych, który zawiązał się na początku bieżącego roku w ramach Parafialnego Zespołu Caritas. Oczywiście nie zabrakło naszego ks. proboszcza Stanisława Włosowicza, który przewodniczy Parafialnemu Zespołowi Caritas w Słomnikach.

Ewa Warda-Kaszuba

Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji

Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji

Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji

Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji

Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji Otwarcie Gabinetu Rehabilitacji